Privacy Policy

1. GENERAL INFORMATION
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.whiteoak.com.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Jakub Kozłowski, ul. Kowalska 144, 51-424 Wrocław
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@whiteoak.com.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
2. SELECTED DATA PROTECTION METHODS USED BY THE OPERATOR
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
3. HOSTING
 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: OVH
4. YOUR RIGHTS AND ADDITIONAL INFORMATION ABOUT HOW YOUR DATA WILL BE USED.
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • banki
  • operatorzy płatności
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
5. INFORMATION ON FORMS
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
6. SITE ADMINISTRATOR LOGS

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. MARKETING TECHNIQUES CONDUCTED ON THE ONLINE STORE
 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
8. INFORMATION ABOUT COOKIES
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

A) POTRZEBNE PLIKI COOKIE (WSZYSTKIE ODWIEDZINY STRONY):

cfduid: Jest używany w naszym Cloud Cloud CDN do identyfikacji indywidualnych klientów za wspólnym adresem IP i stosowania ustawień bezpieczeństwa dla każdego klienta. Zobacz więcej informacji na temat prywatności tutaj: Polityka prywatności CloudFlare.

PHPSESSID: Aby zidentyfikować unikalną sesję na stronie.

B) NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE (DODATKOWE DO ZALOGOWANIA U KLIENTÓW):

wp-auth: Używany przez WordPress do uwierzytelniania zalogowanych użytkowników, uwierzytelniania haseł i weryfikacji użytkownika.

wordpress_logged_in_ {hash}: Używany przez WordPress do uwierzytelniania zalogowanych użytkowników, uwierzytelniania haseł i weryfikacji użytkownika.

wordpress_test_cookie Używany przez WordPress w celu zapewnienia prawidłowego działania plików cookie.

wp-settings- [UID]: WordPress ustawia kilka ciasteczek wp-settings- [UID]. Numer na końcu to indywidualny identyfikator użytkownika z tabeli bazy danych użytkowników. Służy do dostosowania widoku interfejsu administratora, a także do głównego interfejsu witryny.

wp-settings- [UID]: WordPress ustawia również kilka ciasteczek wp-settings- {time} – [UID]. Numer na końcu to indywidualny identyfikator użytkownika z tabeli bazy danych użytkowników. Służy do dostosowania widoku interfejsu administratora, a także do głównego interfejsu witryny.

9. MANAGING COOKIES – HOW TO GIVE AND WITHDRAW CONSENT TO COOKIES IN PRACTICE.
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. Urządzenia mobilne:

 

 

 

 

 

 

Who we are

Our website address is: https://whiteoak.com.pl.

What personal information we collect and why we collect it

Comments

When a site visitor leaves a comment, we collect the data visible in the comment form, as well as the visitor’s IP address and browser signature as an aid to spam detection.

An anonymized string created from your email address (the so-called hash) can be sent to the Gravatar service to verify that you are using it. The privacy policy of the Gravatar service is available here: https://automattic.com/privacy/. Once your comment is approved, your profile picture is publicly visible in the context of your comment.

Media

If you are a registered user and upload images to the site, you should avoid uploading images with EXIF location tags. Visitors to the site can download and read full location data from images on the site.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site, you will be able to choose to save your name, email address and website address in cookies, so that when you write further comments, the above information will already be conveniently filled in. These cookies expire after one year.

If you have an account and log in to this site, we will create a temporary cookie for the purpose of verifying that your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal information and will be discarded when you close your browser.

When you log in, we additionally create several cookies needed to save your login information and selected screen options. Login cookies expire after two days, and screen options after a year. If you check the “Remember me” option, the login will expire after two weeks. If you log out of your account, your login cookies will be deleted.

If you modify or publish an article, an additional cookie will be stored in your browser. This cookie does not contain any personal data, simply pointing to the ID of the article just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other sites

Articles on this site may contain embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other sites behaves analogously to how if a user visited a specific site directly.

Sites may collect information about you, use cookies, attach additional third-party tracking systems, and monitor your interactions with embedded material, including tracking your interactions with embedded material if you have an account and are logged into that site.

Analysis of statistics

With whom we share data

How long we keep your data

If you leave a comment, its content and metadata will be stored indefinitely. As a result, we are able to recognize and approve subsequent comments automatically, without sending them for moderation each time.

For users who have registered on our website (if any), we also store personal information entered in the profile. Any user can review, correct, or delete his or her personal information at any time (except for the username, which cannot be changed). Site administrators can also view and modify this information.

What rights do you have to your data

If you have a user account or have added comments on this site, you may request a file with an exported set of your personal information in our possession, including all of that provided by you. You can also request that we delete all of your personal information in our possession. This does not apply to any data that we are obliged to retain for administrative, legal or security reasons.

Where we send the data

Visitor comments can be checked by an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How do we protect your data?

What procedures do we have in place in case of a data privacy breach

From which third parties we receive data

What automated decision-making and/or profiling we perform with your data

Industry regulatory requirements for disclosure of information